studio seven architecten | architectuur op maat

           


ontwerpjaar   2005
opdrachtgever   Ymere
locatie   Almere-hout
programma   15.000+woningen
bouwkosten   ---
fase   prijsvraag
team   Marc Prins
Martin Kuitert
Yuri Werner

De opgave die we ons zelf stelden was te onderzoeken hoe een nieuw stedebouwkundig plan beter kan inspelen op de nieuwe bouwopgaven:
consument-gericht bouwen & particulier opdrachtgeverschap. In onze ogen is een kwalitatief sterk stedebouwkundige plan een absolute noodzaak. Locatie, locatie, locatie. Tegelijkertijd moeten de openbare voorzieningen, en de stedelijke ruimten de drager vormen voor de noodzakelijke sociale cohesie.
Ook is een, in de tijd gezien, hoge mate van flexibiliteit nodig om aanvullingen en correcties te kunnen aanbrengen, juist nu een substantieel deel van de invulling aan particulier initiatief wordt overgelaten.